Paraziti

Paraziti v přírodě

Život je na naší planetě neskutečně pestrý a jeho formy jsou krásné různorodé. Žijí to organismy, které nás uchvacují svou velikostí, ale také je zde i mnoho mikroorganismů, které jsou pro nás neviditelné, ale obklopují nás všude kolem. Do této skupiny se můžou zařadit i paraziti. Je to velmi zajímavá skupina organismů a paraziti se nacházejí v živočišné, ale i rostlinné říši. Jsou nesmírně zajímavé svojí stavbou těla, ale hlavně svým způsobem života. Evolucí si vybudovali svébytný způsob existence, který praktikují dodnes. Paraziti žijí na úkor jiného organismu, který není vždy s tímto soužitím ztotožněn.

Často dochází k tomu, že hostitelský organismus vlivem parazitujícího organismu odumírá. Je to základní pravidlo přírody, prostě silnější přežije. Tímto způsobem se v přírodě zajišťuje šíření dobrých genů a odstranění těch nemocných. Může se to zdát kruté, ale právě toto pravidlo nám zajišťuje naše zdravé přežití. Nejznámějším parazitům z rostlinné říše je určitě jmelí. Parazituje na stromech, které mu poskytují bezpečné místo na jeho přežití, odebírá stromu jeho živiny a je to samozřejmě na jeho úkor. Strom při velkém výskytu jmelí může i vyhynout. Co se týče živočišné říše, většina parazitů je velmi obávaných, protože může parazitovat i na našem těle.