Liate podlahy

Liate podlahy a ich výhody

Podlahy sú veľmi zraniteľnou časťou domu, pretože sa po nich denne chodí, prenáša sa rôzny tovar, veci a iné predmety. Práve preto sú náchylné na poškodenie. Unikátne liate podlahy sa využívajú predovšetkým v priestoroch, ktoré sú veľmi namáhané. Môžeme hovoriť o priestoroch, ktoré sú namáhané napríklad ťažkými strojmi, či premávkou vysokozdvižných vozíkov. Teda všetky priemyselné priestory, ktoré sa venujú nejakej výrobe, či produkcii. Práve tu sa denne premelie nielen mnoho ľudí, ale i všetkých možných vecí, pretože súčasný systém výroby je nastavený na dvadsaťštyri hodinový režim. (Pokračování textu…)